Kwaliteit

Hoge cliënttevredenheid

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg. Als onze cliënten gevraagd wordt of ze ons zouden aanbevelen, zegt meer dan 90% 'ja'.

Cliëntenraad
Wij doen er alles aan u de zorg te bieden, die u van ons verwacht. Zorgmed heeft een actieve cliëntenraad en een cliëntvertrouwenspersoon, die er mede voor zorgen dat u als cliënt nog beter wordt gehoord. Wilt u contact met de cliëntenraad opnemen of lid worden? Mail dan naar cr@zorgmed.nl. Of bel de voorzitter, Marjo Feijen, op (06) 255 76 719.

Cliëntvertrouwenspersoon
Heeft u vragen van individuele aard die niet met uw zorgverlener of diens leidinggevende op te lossen zijn, dan kunt u via het centrale nummer van Zorgmed contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon voor Zorgmed: (040) 25 17 830.

Klachtencommissie
Hoewel wij streven naar optimale tevredenheid, kan het natuurlijk voorkomen dat u toch een klacht heeft. Kunt u er niet uitkomen met uw zorgverlener of diens leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie. 

Tips of complimenten?
Heeft u een tip ter verbetering, complimenten of wilt u een uiting van ongenoegen melden? Wij horen deze feedback graag van u! Dit kan via meldingen@zorgmed.nl.

Mantelzorg
Graag betrekken wij uw mantelzorger bij de zorg die wij verlenen. Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Waar thuiszorg start, heeft de mantelzorger al een hele periode van zorgen achter de rug. Lees hier onze visie op mantelzorg.

Hier vindt u meer informatie over:
- Onze Algemene Voorwaarden

- Publieksfolder Algemene Voorwaarden

- Privacy 

- Hoe wij omgaan met klachten

- Visie en beleid reanimatie en wilsbeschikking

- Beloning van onze bestuurders

Zorgmed Kantoor
Carmelitessenstraat 4

Postbus 8596

5605 KN Eindhoven
M info@zorgmed.nl

T 040-2517830

F 040-2573043

Facebook

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Zorgmed. Er is een pagina van Zorgmed Thuiszorg en Zorgmed Kraamzorg.

Facebook

Zorgpraet

Elke drie maanden verschijnt ons 'huisblad' de Zorgpraet. Voor de laatste uitgave van de Zorgpraet klik hieronder.

Laatste uitgave

Werken en leren

Zorgmed groeit. Kijk hier voor de actuele vacatures en de opleidingsmogelijkheden zoals stages, BOL- en BBL-plaatsen.


Meer informatie