Kwaliteit

Hoge cliënttevredenheid

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg. Meer dan 90% van onze cliënten zou ons aanbevelen.

Wij doen er alles aan u de zorg te bieden, die u van ons verwacht. Zorgmed heeft een actieve cliëntenraad en een cliëntvertrouwenspersoon, die er mede voor zorgen dat u als cliënt nog beter wordt gehoord. Wilt u contact met de cliëntenraad opnemen of lid worden? Mail dan naar cr@zorgmed.nl. Of bel de voorzitter, Marjo Feijen, op (06) 255 76 719.

Cliëntvertrouwenspersoon: heeft u vragen van individuele aard die niet met uw zorgverlener of diens leidinggevende op te lossen zijn, dan kunt u via het centrale nummer van Zorgmed contact opnemen met de heer Paul Rijerse, cliëntvertrouwenspersoon voor Zorgmed: (040) 25 17 830.

Graag betrekken wij uw mantelzorger bij de zorg die wij verlenen. Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Waar thuiszorg start, heeft de mantelzorger al een hele periode van zorgen achter de rug. Onze visie is uitgangspunt bij de benadering van mantelzorgers en het aanbieden van ondersteuning en is eveneens de basis voor ontwikkeling van systematische aandacht voor en ondersteuning van mantelzorg(ers) in het uitvoeren van zorg.

Zorgmed is 24 uur per dag bereikbaar. Voor dringende zaken is een apart telefoonnummer beschikbaar. Uw wensen staan voor ons bovenaan. U kunt inloggen in ons planningssysteem, dus u weet altijd wie uw zorgverlener is en hoe laat ze bij u is. Uw privacy is gewaarborgd en mocht u toch niet tevreden zijn, kunt u dat altijd bespreken met uw contactpersoon. Heeft u toch een klacht, meld het dan aan onze klachtencommissie via klachtencommissie@zorgmed.nl.

  • Algemene voorwaarden zorg in natura, klik hier, PGB, klik hier
  • Toelichting algemene voorwaarden zorg met een PGB, klik hier
  • Privacyreglement klik hier
  • Klachtenreglement klik hier
  • Visie op mantelzorg, klik hier

Zorgmed Kantoor
Carmelitessenstraat 4

Postbus 8596

5605 KN Eindhoven
M info@zorgmed.nl

T 040-2517830

F 040-2573043

Facebook

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Zorgmed. Er is een pagina van Zorgmed thuiszorg en Zorgmed kraamzorg.

Facebook

Zorgpraet

Elke drie maanden verschijnt ons 'huisblad' de Zorgpraet. Voor de laatste uitgave van de Zorgpraet klik hieronder.

Laatste uitgave

Werken en leren

Zorgmed groeit. Kijk hier voor de actuele vacatures en de opleidingsmogelijkheden zoals stages, BOL- en BBL-plaatsen.


Meer informatie