Kwaliteit

Hoge cliënttevredenheid

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg. Meer dan 90% van onze cliënten zegt ja als ze gevraagd worden of ze ons zouden aanbevelen (aug. 2015).

Wij doen er alles aan u de zorg te bieden, die u van ons verwacht. Zorgmed heeft een actieve cliëntenraad en een cliëntvertrouwenspersoon, die er mede voor zorgen dat u als cliënt nog beter wordt gehoord. Wilt u contact met de cliëntenraad opnemen of lid worden? Mail dan naar cr@zorgmed.nl. Of bel de voorzitter, Marjo Feijen, op (06) 255 76 719.

Zorgmed is 24 uur per dag bereikbaar. Voor dringende zaken is een apart telefoonnummer beschikbaar. Jouw wensen staan voor ons bovenaan. Je privacy is gewaarborgd en mocht u toch niet tevreden zijn, kunt u dat altijd bespreken met je vaste contactpersoon.

WHO/UNICEF-certificaat zorg voor borstvoeding.

UNICEF en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben tien vuistregels vastgesteld die het succesvol slagen van borstvoeding bevorderen. Al onze kraamverzorgenden werken volgens deze vuistregels en worden jaarlijks bijgeschoold door een lactatiekundige.

Professionele kraamverzorgenden

Al onze kraamverzorgenden zijn geregistreerd bij Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en in het bezit van een landelijk erkend diploma kraamverzorgenden of vergelijkbaar diploma. Daarnaast bezitten zij ook diverse andere diploma’s en/of certificaten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de kraamverzorgenden, denk hierbij aan:

  • Eerste hulp bij (kinder) ongelukken, EHB(K)
  • Vroegtijdige inzet partusassistentie, (V.I.P.)
  • Acute verloskunde
  • Vroegsignalering

Zorgmed is een erkend leerbedrijf via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wij begeleiden continu een aantal kraamverzorgenden in opleiding door middel van stages.
Zorgmed heeft vaste afspraken met een lactatiekundige; zij verzorgt informatieavonden, bijscholingen en geeft indien gewenst individueel advies.

Hoge klantgerichtheid
Omdat Zorgmed een kleinschalige organisatie is, met kleine teams en weinig overhead, is alles erop gericht snel en flexibel op de wensen van klanten in te spelen. Daarnaast brengen wij de klanttevredenheid in kaart met behulp van het Kraamzorgkompas. Een extern bureau meet objectiefde klantervaringen. Bij de laatste meting werden de kraamverzorgenden beoordeeld met een 9,0 en Zorgmed als organisatie met een 8,6.

Medezeggenschap

Cliëntenraad: Wij willen ons werk goed doen en vinden het belangrijk dat u als cliënt gehoord wordt. Zorgmed heeft altijd veel individueel contact met cliënten. Het streven blijft zaken op deze manier op te lossen. Om de algemene belangen van onze cliënten te behartigen, is er onze zeer actieve cliëntenraad. Een belangrijke doelstelling van deze raad is het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening.

Cliëntvertrouwenspersoon: Heb je vragen van individuele aard die niet met je zorgverlener of diens leidinggevende op te lossen zijn, dan kun je via het centrale nummer van Zorgmed contact opnemen met de heer Paul Rijerse, cliëntvertrouwenspersoon voor Zorgmed: (040) 25 17 830. Heeft u een klacht, meld het dan aan onze klachtencommissie via klachtencommissie@zorgmed.nl.

  • Algemene voorwaarden klik hier, voor een toelichting hierop klik hier
  • Privacyreglement klik hier
  • Klachtenreglement klik hier

Zorgmed Kantoor
Carmelitessenstraat 4

Postbus 8596

5605 KN Eindhoven
kraamzorg@zorgmed.nl

T 040-2517830

F 040-2573043

Facebook

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Zorgmed. Er is een pagina van Zorgmed thuiszorg en Zorgmed kraamzorg.

Facebook

Zorgpraet

Elke twee maanden verschijnt ons 'huisblad' de Zorgpraet. Voor de laatste uitgave van de Zorgpraet klik hieronder.

Laatste uitgave

Werken en leren

Zorgmed groeit. Kijk hier voor de actuele vacatures en de opleidingsmogelijkheden zoals stages, BOL- en BBL-plaatsen.


Meer informatie