Dagbesteding

Thuiszorg van Zorgmed is als een warme deken. Omdat wij in kleine teams werken en niet alleen dagbesteding bieden, maar ook andere vormen van thuiszorg, hebben we de kennis in huis om flexibel en snel de beste dagbesteding te bieden. U bent in vertrouwde handen. We hebben een lange historie en sterke band met Handel. De Ont-moeting is gevestigd op het Mariahofke 23.

Zoekt u een plek waar u een dagdeel of meerdere dagen per week kunt zijn? Heeft u door omstandigheden voor korte of langere tijd begeleiding bij dagbesteding nodig of zoekt u dit voor een partner of familielid? Neem dan contact met ons op.

Onze dagbestedingsactiviteiten richten zich op mensen die door lichamelijke en/of psychische omstandigheden voor korte of langere tijd begeleiding behoeven bij hun (veranderde) levenssituatie. Dit kunnen (jong-)volwassenen zijn met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en/of andere psychiatrische problematiek. Ook volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, psychogeriatrische problematiek en mensen met een chronische ziekte kunnen bij ons terecht.

We ondernemen gezamenlijk diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld mozaïeken, wandelen of bakken. We nemen de krant door onder het genot van een kopje koffie en verzorgen gezamenlijk de lunch (welke bestaat uit een warme maaltijd). De huiselijke sfeer en het bekend zijn met de Handelse omgeving en cultuur staan centraal. De activiteiten worden verzorgd door mensen uit (de omgeving van) Handel voor met name oudere inwoners van Handel.

 

Waarom kiezen voor Zorgmed?

  • Niets moet, veel mag
  • Locatie met veel mogelijkheden
  • Contact met anderen staat centraal
  • Grote verscheidenheid aan activiteiten
  • Flexibel, klein team van zowel gediplomeerde verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders als vrijwilligers
  • Opvang bij eenzaamheid, psychische problemen, geheugenverlies en lichamelijke problemen
  • Zorg voor en door inwoners van Handel en omgeving
  • HKZ – kwaliteitscertificaat

Indicatie aanvragen?

Zorgmed helpt u bij het aanvragen van een WLZ of WMO-indicatie.

 

Kosten

Heeft u een indicatie van uw gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan betaalt u een eigen bijdrage. Zie www.hetcak.nl of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Heeft u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan betaalt u een eigen bijdrage. Zie www.CIZ.nl voor meer informatie over de indicatie, zie www.hetcak.nl voor uw eigen bijdrage. 

Heeft u vragen? Belt u ons dan gerust op 040 – 251 78 30.