Intensieve behandeling

Wij bieden naast begeleiding ook intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG). Hiervoor hebben wij een gekwalificeerde GZ-psycholoog en deskundige gezinsbehandelaren in dienst. IAG is een intensieve behandeling in de thuissituatie gericht op kinderen en jeugdigen tot 18 jaar die (dreigen) vast te lopen in hun ontwikkeling (eventueel) vanwege psychiatrische problematiek.

Gedurende negen maanden, in het begin wat intensiever dan later in het traject, komt een vaste behandelaar wekelijks in uw gezin. Samen met u stellen onze behandelaren een behandelplan op dat u kunt inzien en waar u over mee kunt denken.

 

Doel van Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding?

Doel van IAG is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige leefomgeving. Zowel in het gezin, op school, op een sportclub als met vriendjes en vriendinnetjes. Wij proberen samen met u en uw gezin de situatie zodanig te verbeteren dat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken wordt er op verschillende manieren gewerkt aan: verbeteren/ aanleren van vaardigheden; verbeteren van de communicatie binnen het gezin; inzicht geven in de mogelijkheden en eventuele beperkingen (psycho-educatie) en benutten/ versterken van een sociaal netwerk.

Meer informatie over IAG kunt u vinden via deze link: https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Intensieve-Ambulante-Gezinsbehandeling-(IAG)

 

Voor wie?

Wij zijn werkzaam in Eindhoven en alle omliggende gemeentes. In principe staan wij open voor alle vragen. We proberen altijd naar een passende oplossing te zoeken. Kunnen wij u niet helpen, dan verwijzen we u door. We zoeken dus altijd met u naar de beste optie! Wilt u weten of we u kunnen helpen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.

 

Behandeling aanvragen

Voor IAG is een indicatie vanuit de Jeugdwet nodig. Wanneer u behandeling wilt, adviseren wij u graag over de aanvraag van deze indicatie. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 040 – 251 78 30. U betaalt voor deze behandeling geen eigen bijdrage.

 

Eigen bijdrage

Als u een indicatie van uw gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Ook als u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk op www.CIZ.nl voor meer informatie over de indicatie en op www.hetcak.nl voor meer informatie over uw eigen bijdrage. Heeft u nog vragen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.