Intensieve behandeling


Wij bieden naast begeleiding ook intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG). Hiervoor hebben wij een gekwalificeerde GZ-psycholoog en deskundige gezinsbehandelaren in dienst. IAG is een intensieve behandeling in de thuissituatie gericht op kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.

 

Gedurende acht maanden komt een vaste behandelaar minimaal twee keer per week in uw gezin. Samen met u stellen onze behandelaren een begeleidingsplan op dat u kunt inzien en waar u over mee kunt denken.

 

Doel van IAG is om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige leefomgeving. Zowel in het gezin, op school, op een sportclub als met vriendjes en vriendinnetjes. Wij proberen samen met u en uw gezin de situatie zodanig te verbeteren dat kinderen thuis kunnen blijven wonen.

 

Voor wie?
Wij zijn werkzaam in Eindhoven en alle omliggende gemeentes. In principe staan wij open voor alle vragen. We proberen altijd naar een passende oplossing te zoeken. Kunnen wij u niet helpen, dan verwijzen we u door. We zoeken dus altijd met u naar de beste optie! Wilt u weten of we u kunnen helpen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.

 

Begeleiding aanvragen
Voor IAG is een indicatie vanuit de Jeugdwet nodig. Wanneer u behandeling wilt, helpen wij u graag bij de aanvraag van een Jeugdwet-, WMO- of WLZ-indicatie. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 040 – 251 78 30.

 

Als u een indicatie van uw gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

 

Ook als u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk op www.CIZ.nl voor meer informatie over de indicatie en op www.hetcak.nl voor meer informatie over uw eigen bijdrage. Heeft u nog vragen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.