Kraamzorg

Kwalitatief goede zorg

We doen er alles aan om jou een onvergetelijke kraamtijd te geven.

Kraamzorg van Zorgmed is als een warme deken. Wij werken in kleine teams en omdat we niet alleen kraamzorg bieden, maar ook andere vormen van thuiszorg, hebben we de kennis in huis om flexibel en snel de beste kraamzorg op maat te bieden. Je bent in vertrouwde handen.

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Wij komen in je gezin op een van de mooiste momenten in je leven. Dit willen we onvergetelijk maken door zoveel mogelijk een vaste kraamverzorgende in te zetten en je te helpen een goede start voor jou, je baby en je gezin te maken. Ook als de situatie om extra hulp vraagt, kun je op ons rekenen.

Wij zijn werkzaam in Eindhoven, Helmond en alle omliggende gemeenten.

Waarom kiezen voor Zorgmed?

 • Flexibel, klein team.
 • Gespecialiseerde zorg voor gezinnen die extra aandacht nodig hebben (denk aan autisme).
 • Communicatie in het Nederlands en Engels.
 • Periodieke voorlichtingsavonden over borstvoeding door lactatiekundige.
 • Al onze kraamverzorgende zijn geregistreerd bij het kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en in het bezit van een erkend diploma.
 • Al onze kraamverzorgenden hebben kennis van borstvoeding, Dunstan babytaal, EHBO en acute verloskunde.
 • Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooral vastgestelde kwaliteitsnormen voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg.

Kosten

Kraamzorg is noodzakelijke zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico, wel een eigen bijdrage van € 4,40 per uur kraamzorg (per 1-1-2020 wordt dit € 4,50). Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdragen en bieden de mogelijkheid om meer kraamzorguren in te zetten. Neem contact op met je zorgverzekeraar als je je vergoeding exact wilt weten. Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Mededeling:

Alle geplande borstvoedingscursussen komen tot nader bercht te vervallen in verband met de corona maatregelen.

Informatie over Corona-virus

Het coronavirus; we kunnen er niet meer om heen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Zorgmed levert tot nu toe gewoon de kraamzorg zoals je gewend bent. De kraamverzorgenden zijn altijd al zeer alert op de hygiëne. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Verruiming kraamvisite

Toch is gezamenlijk besloten om voor wat betreft de kraamvisite thuis af te wijken van de huidige verruimingen in de keten en meer kraamvisite mogelijk te maken.
Het advies voor de kraamvisite thuis blijft dat men voorzichtig moet zijn voor wat betreft het aantal bezoekers tijdens de kraamweek als de kraamverzorgende aanwezig is. Dit is voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende. 

Voorwaarden voor bezoek:

 • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
 • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen. 

NB. De voorkeur blijft dat de kraamvisite komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is. Op regionaal niveau kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. 
In de (poli)klinische setting gelden de regels van het ziekenhuis. 

Inzet medewerkers: Bij alle verzorgende handelingen draagt de kraamverzorgende handschoenen. Daarnaast volgt zij uiteraard zorgvuldig alle geldende richtlijnen en adviezen op.  Mocht een medewerker van ons zelf symptomen hebben van het coronavirus, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Besmetting COVID19 in kraamgezin: Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Zorgmed aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg op Afstand: Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd. Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Intakes;

Gedurende de begin periode hebben de intakegesprekken telefonisch plaatsgevonden. Momenteel kunnen de intakegesprekken weer aan huis plaatsvinden, maar alleen als er geen (mogelijke) besmetting COVID19 in het gezin is. Mocht je zelf het intakegesprek liever op een andere manier plaats laten vinden, geef dit dan aan zodra de intaker telefonisch contact met je opneemt. De hielprik en gehoortest worden ook weer ‘gewoon’ afgenomen in de kraamweek.

Verloskundigen: De werkwijze van de verloskundige wordt aangepast aan de situatie, de meest actuele informatie hierover vind je hier .

Tips om besmetting te voorkomen

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Handige websites:
RIVM – vragen en antwoorden
RIVM – actuele informatie
Alles over zwanger

Overige handige en bruikbare links:

Hier vind je een instructiekaart voor het kraamgezin

Bekijk hier een voorlichtingsfilmpje voor kraamzorg bij (virus) besmettingen

Meer weten? Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Op de site alles over zwanger staat ook meer informatie, klik hier.

Bekijk de mogelijkheden

Kraamzorg van Zorgmed

Kraamzorg van Zorgmed betekent liefde, warmte en betrokkenheid. Wij helpen je graag op één van de mooiste momenten in je leven. Hopelijk mogen we je snel verwelkomen.

Gespecialiseerde kraamzorg

Ben je zwanger in een speciale situatie vanwege psychische klachten, meerlingen of een andere cultuur? Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning om er samen een mooie kraamtijd van te maken.

Uitzetlijst en benodigdheden

Wij zorgen dat je goed voorbereid bent op de komst van jullie baby. Daarom hebben we een lijst gemaakt met de spullen die je voor, tijdens en na je kraamweek nodig hebt. Zo heb je alles in huis voor een fijne kraamtijd.

Borstvoeding

Borstvoeding is goed voor je kindje. Moedermelk bevat allerlei belangrijke voedings- en afweerstoffen voor je baby. Als je ervoor kiest om borstvoeding te geven, staan we voor je klaar.

Samenwerking

Samen sta je sterker en daarom werken wij nauw samen met andere zorgprofessionals in ons werkgebied. Zo zorgen we ervoor dat we jou en je baby zo goed mogelijk kunnen helpen.

Ouders Vertellen

Wij kunnen je alles over onze kraamzorg vertellen, maar onze gezinnen kunnen dat nog veel beter. Zij hebben ervaren wat fijne en vertrouwde kraamzorg van Zorgmed betekent.