Meer dan kraamzorg alleen

Ben je betrokken bij een zwangerschap in een speciale situatie? Bijvoorbeeld waarbij (in het gezin) sprake is van een autisme spectrumstoornis, ADHD of andere psychiatrische problematiek, dan is er tijdens de kraamperiode extra gespecialiseerde ondersteuning mogelijk.

Voor de aanstaande ouders is het belangrijk de juiste begeleiding en structuur aan te bieden in de kraamperiode. Ook voor eventuele broertjes en/of zusjes is extra aandacht en begeleiding prettig om met de veranderingen in het gezin om te gaan.

Zorgmed heeft zowel kraamzorg als gespecialiseerde begeleiding in huis en heeft deze expertises gebundeld. De kraamverzorgenden zijn bijgeschoold op diverse problematieken en zij kunnen voor en tijdens de kraamperiode een beroep doen op de deskundigheid binnen het team begeleiding. Soms kijkt een begeleider zelf mee in het gezin om snel de juiste handvatten te kunnen bieden.

 

Waarom kiezen voor Zorgmed?

Naast specialistische kraamzorg aan gezinnen met een psychiatrische achtergrond, biedt Zorgmed ook kraamzorg aan:

  • meerlingen
  • expats
  • gezinnen waarin sprake is van laaggeletterdheid
  • gezinnen die de wens hebben voor een natuurlijke bevalling

Wil je meer informatie over onze gespecialiseerde kraamzorg?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 040 – 251 78 30.