Hoge cliënttevredenheid

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg. Meer dan 97% van onze cliënten zou ons aanbevelen.

Cliëntenraad

Wij doen er alles aan u de zorg te bieden, die u van ons verwacht. Zorgmed heeft een actieve cliëntenraad, die er mede voor zorgt dat u als cliënt nog beter wordt gehoord. Wilt u contact met de cliëntenraad opnemen of lid worden? Mail dan naar cr@zorgmed.nl. Of bel de voorzitter, Marjo Feijen, op (06) 255 76 719.

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u vragen van individuele aard die niet met uw zorgverlener of diens leidinggevende op te lossen zijn? Dan kunt u via het centrale nummer van Zorgmed contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon voor Zorgmed: (040) 25 17 830.

Mantelzorg

Graag betrekken wij uw mantelzorger bij de zorg die wij verlenen. Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Waar thuiszorg start, heeft de mantelzorger al een hele periode van zorgen achter de rug. Onze visie is het uitgangspunt bij de benadering van mantelzorgers en het aanbieden van ondersteuning en is eveneens de basis voor ontwikkeling van systematische aandacht voor en ondersteuning van mantelzorg(ers) in het uitvoeren van zorg.

Voor mantelzorgers wonende in Eindhoven of mantelzorgers werkzaam in Eindhoven is er een speciaal steunpunt opgericht. Zij helpen u graag de weg te vinden binnen de zorg. https://www.mantelzorgverlicht.nl/

Klachtencommissie

Hoewel wij streven naar optimale tevredenheid, kan het natuurlijk voorkomen dat u toch een klacht heeft. Kunt u er niet uitkomen met uw zorgverlener of diens leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie via klachtencommissie@zorgmed.nl of via het meldingenformulier.

Tips of complimenten?

Heeft u een tip ter verbetering? Wij horen deze feedback graag van u! Wilt u een compliment uitdelen? Ook dat horen we natuurlijk graag! Dit kan via dit formulier

 

Wilt u nog meer lezen over bovenstaande zaken? Hieronder vindt u meer informatie.

Algemene leveringsvoorwaarden Zorgmed Thuiszorg
Privacyreglement Zorgmed Thuis- en Kraamzorg
Privacystatement Zorgmed Kraamzorg
Privacystatement Zorgmed Thuiszorg
Klachtenregeling Zorgmed Thuiszorg WKKGZ
Visie en beleid reanimatie en wilsbeschikking
Visie van Zorgmed Thuiszorg op mantelzorg en mantelzorgondersteuning
Jaarrekening Zorgmed Thuiszorg BV 2018