Hoge cliënttevredenheid

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg. Meer dan 90% van onze cliënten zou ons aanbevelen.

Cliëntenraad

Wij doen er alles aan u de zorg te bieden, die u van ons verwacht. Zorgmed heeft een actieve cliëntenraad, die er mede voor zorgt dat u als cliënt nog beter wordt gehoord. Wilt u contact met de cliëntenraad opnemen of lid worden? Mail dan naar cr@zorgmed.nl. Of bel de voorzitter, Marjo Feijen, op (06) 255 76 719.

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u vragen van individuele aard die niet met uw zorgverlener of diens leidinggevende op te lossen zijn? Dan kunt u via het centrale nummer van Zorgmed contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon voor Zorgmed: (040) 25 17 830.

Mantelzorg

Graag betrekken wij uw mantelzorger bij de zorg die wij verlenen. Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Waar thuiszorg start, heeft de mantelzorger al een hele periode van zorgen achter de rug. Onze visie is het uitgangspunt bij de benadering van mantelzorgers en het aanbieden van ondersteuning en is eveneens de basis voor ontwikkeling van systematische aandacht voor en ondersteuning van mantelzorg(ers) in het uitvoeren van zorg.

Klachtencommissie

Hoewel wij streven naar optimale tevredenheid, kan het natuurlijk voorkomen dat u toch een klacht heeft. Kunt u er niet uitkomen met uw zorgverlener of diens leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie via klachtencommissie@zorgmed.nl.

Tips of complimenten?

Heeft u een tip ter verbetering? Wij horen deze feedback graag van u! Wilt u een compliment uitdelen? Ook dat horen we natuurlijk graag! Dit kan via dit formulier

 

Wilt u nog meer lezen over bovenstaande zaken? Hieronder vindt u meer informatie.

Algemene leveringsvoorwaarden Zorgmed Thuiszorg
Privacyreglement Zorgmed Thuis- en Kraamzorg
Privacystatement Zorgmed Kraamzorg
Privacystatement Zorgmed Thuiszorg
Klachtenregeling Zorgmed Thuiszorg WKKGZ
Visie en beleid reanimatie en wilsbeschikking
Visie van Zorgmed Thuiszorg op mantelzorg en mantelzorgondersteuning
Jaarrekening Zorgmed Thuiszorg BV 2018

Gerard van Maasakkers

“Ik hoop dat jullie kwetsbare mensen
wat extra aandacht kunnen geven met (kleinschalige) projecten.
Ze verdienen het!”

Waarom Stichting Vrienden van Zorgmed?

Medewerkers van Zorgmed doen er alles aan om optimale zorg te verlenen en de zorg voor cliënten zo prettig mogelijk te maken. Soms zijn er voor die zorg speciale voorzieningen nodig.

De Stichting Vrienden van Zorgmed zet zich in om geld in te zamelen voor voorzieningen, activiteiten of projecten die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden betaald. Zeker omdat de budgetten voor de gezondheidszorg voortdurend strak worden aangehaald, is het werk van de Vrienden van Zorgmed belangrijk.
U moet hierbij denken aan uitjes voor onze cliënten en hun mantelzorgers, klusjes in- en om het huis. Wat de cliënten en hun naasten graag willen, maar vaak niet meer kunnen is het uitgangspunt. Eenvoudig het leven aangenamer maken.

De Vrienden van Zorgmed ondersteunen?

U kunt de Stichting Vrienden van Zorgmed ondersteunen. U kunt dat op persoonlijke titel doen, maar ook als organisatie (bedrijf, school, vereniging, et cetera). En denk niet alleen in financiële ondersteuning, ook hulp in natura zoals goederen of diensten zijn erg welkom.

 

Doneren?

Kiest u ervoor eenmalig een bedrag te schenken? Misschien bij een bepaalde gelegenheid? Of wilt u regelmatig een – vast – bedrag geven? Elke vorm van donatie is welkom. Er is geen minimaal bedrag. Wist u overigens dat uw bijdrage aftrekbaar kan zijn van uw inkomstenbelasting?

 

Ons bankrekeningnummer is: NL11 RABO 0310 3900 60.

 

SBBI

De stichting is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), waardoor het aan strenge voorwaarden voldoet. Al het geld gaat naar het goede doel. Ook omdat wij geen erf- en schenkingsrechtbelasting betalen. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Zorgmed Kantoor

Carmelitessenstraat 4
Postbus 8596
5605 KN Eindhoven
info@zorgmed.nl
T 040-2517830
F 040-2573043

Werken en leren

Zorgmed levert alle vormen van thuis- en kraamzorg in Zuidoost Brabant. Wij bieden verpleging, verzorging, individuele begeleiding, begeleiding voor groepen, dagbesteding en kraamzorg.

Wil jij deel uitmaken van ons team? Vind hieronder de vacature die bij je past of neem contact met ons op voor de mogelijkheden om stage te lopen of voor een BBL- of BOL-traject. Zorgmed is een erkend leerbedrijf.

 

Bekijk bovenstaande video en kom ook werken bij de gezelligste zorgorganisatie van Brabant! Mail naar werkenenleren@zorgmed.nl.

Kwaliteit

Hoge cliënttevredenheid

Zorgmed hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Zorgmed is HKZ-gecertificeerd en voldoet hiermee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals voor cliëntgericht werken en het bieden van veilige zorg. Meer dan 90% van onze cliënten zou ons aanbevelen.

Cliëntenraad

Wij doen er alles aan u de zorg te bieden, die u van ons verwacht. Zorgmed heeft een actieve cliëntenraad, die er mede voor zorgt dat u als cliënt nog beter wordt gehoord. Wilt u contact met de cliëntenraad opnemen of lid worden? Mail dan naar cr@zorgmed.nl. Of bel de voorzitter, Marjo Feijen, op (06) 255 76 719.

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u vragen van individuele aard die niet met uw zorgverlener of diens leidinggevende op te lossen zijn? Dan kunt u via het centrale nummer van Zorgmed contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon voor Zorgmed: (040) 25 17 830.

Mantelzorg

Graag betrekken wij uw mantelzorger bij de zorg die wij verlenen. Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Waar thuiszorg start, heeft de mantelzorger al een hele periode van zorgen achter de rug. Onze visie is het uitgangspunt bij de benadering van mantelzorgers en het aanbieden van ondersteuning en is eveneens de basis voor ontwikkeling van systematische aandacht voor en ondersteuning van mantelzorg(ers) in het uitvoeren van zorg.

Klachtencommissie

Hoewel wij streven naar optimale tevredenheid, kan het natuurlijk voorkomen dat u toch een klacht heeft. Kunt u er niet uitkomen met uw zorgverlener of diens leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie via klachtencommissie@zorgmed.nl.

Tips of complimenten?

Heeft u een tip ter verbetering? Wij horen deze feedback graag van u! Wilt u een compliment uitdelen? Ook dat horen we natuurlijk graag! Dit kan via dit formulier

 

Wilt u nog meer lezen over bovenstaande zaken? Hieronder vindt u meer informatie.

Algemene leveringsvoorwaarden Zorgmed Thuiszorg
Privacyreglement Zorgmed Thuis- en Kraamzorg
Privacystatement Zorgmed Kraamzorg
Privacystatement Zorgmed Thuiszorg
Klachtenregeling Zorgmed Thuiszorg WKKGZ
Visie en beleid reanimatie en wilsbeschikking
Visie van Zorgmed Thuiszorg op mantelzorg en mantelzorgondersteuning
Jaarrekening Zorgmed Thuiszorg BV 2018

Blogs
Stichting Vrienden van Zorgmed

Gerard van Maasakkers

“Ik hoop dat jullie kwetsbare mensen
wat extra aandacht kunnen geven met (kleinschalige) projecten.
Ze verdienen het!”

Waarom Stichting Vrienden van Zorgmed?

Medewerkers van Zorgmed doen er alles aan om optimale zorg te verlenen en de zorg voor cliënten zo prettig mogelijk te maken. Soms zijn er voor die zorg speciale voorzieningen nodig.

De Stichting Vrienden van Zorgmed zet zich in om geld in te zamelen voor voorzieningen, activiteiten of projecten die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden betaald. Zeker omdat de budgetten voor de gezondheidszorg voortdurend strak worden aangehaald, is het werk van de Vrienden van Zorgmed belangrijk.
U moet hierbij denken aan uitjes voor onze cliënten en hun mantelzorgers, klusjes in- en om het huis. Wat de cliënten en hun naasten graag willen, maar vaak niet meer kunnen is het uitgangspunt. Eenvoudig het leven aangenamer maken.

De Vrienden van Zorgmed ondersteunen?

U kunt de Stichting Vrienden van Zorgmed ondersteunen. U kunt dat op persoonlijke titel doen, maar ook als organisatie (bedrijf, school, vereniging, et cetera). En denk niet alleen in financiële ondersteuning, ook hulp in natura zoals goederen of diensten zijn erg welkom.

 

Doneren?

Kiest u ervoor eenmalig een bedrag te schenken? Misschien bij een bepaalde gelegenheid? Of wilt u regelmatig een – vast – bedrag geven? Elke vorm van donatie is welkom. Er is geen minimaal bedrag. Wist u overigens dat uw bijdrage aftrekbaar kan zijn van uw inkomstenbelasting?

 

Ons bankrekeningnummer is: NL11 RABO 0310 3900 60.

 

SBBI

De stichting is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), waardoor het aan strenge voorwaarden voldoet. Al het geld gaat naar het goede doel. Ook omdat wij geen erf- en schenkingsrechtbelasting betalen. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Zorgmed Kantoor

Carmelitessenstraat 4
Postbus 8596
5605 KN Eindhoven
info@zorgmed.nl
T 040-2517830
F 040-2573043

Vacatures

Werken en leren

Zorgmed levert alle vormen van thuis- en kraamzorg in Zuidoost Brabant. Wij bieden verpleging, verzorging, individuele begeleiding, begeleiding voor groepen, dagbesteding en kraamzorg.

Wil jij deel uitmaken van ons team? Vind hieronder de vacature die bij je past of neem contact met ons op voor de mogelijkheden om stage te lopen of voor een BBL- of BOL-traject. Zorgmed is een erkend leerbedrijf.

 

Bekijk bovenstaande video en kom ook werken bij de gezelligste zorgorganisatie van Brabant! Mail naar werkenenleren@zorgmed.nl.